Carina Severinsson

Arbetshandledning

Arbetshandledning är ett konstruktivt sätt att bearbeta erfarenheter i arbetslivet, egna attityder eller förhållningssätt, svårigheter, möjligheter eller utmaningar. Det ger redskap för att stärka samhörigheten och skapar trygghet i arbetet.

Jag erbjuder arbetsrelaterad handledning utifrån aktuella behov på arbetsplatsen eller i arbetsgruppen. Den bedrivs i grupp (max 5 deltagare) eller enskilt, utifrån en processinriktning eller utifrån specifika frågeställningar. Antingen är vi på min mottagning eller så kommer jag ut till arbetsplatsen.

Handledningen kan handla om ...

... kriser och konflikter
... relationer och mobbing
... stress och utbrändhet
... egna och andras reaktioner
... yrkesutveckling och fortbildning
... team- och grupprocesser

Kostnad per session (45 minuter)
Enskild handledning 1000 kr, exkl. moms
Grupphandledning 1300 kr, exkl. moms


Adress:
Carina Severinsson
Storgatan 88
582 28 Linköping
Mobil:
0705 - 15 81 90
E-post:
carina@severinsson.net
Hemsida
carina.severinsson.net