Carina Severinsson

Psykoterapi på psykodynamisk grund

Relationer - Konfliketer - Stress - Ångest
Utbrändhet - Livskriser - Oro - Depressioner

Psykoterapi innebär regelbundna samtal, hos en utbildad och legitimerad psykoterapeut, under en längre eller kortare period. Inledningsvis görs en bedömning och en överenskommelse som bygger på patientens behov av förändring.

Inom psykoterapi som har en psykodynamisk grund utgår vi från patientens problem och lidanden och söker efter nya perspektiv och sätt att hantera svårigheterna. Utifrån större kunskap och medvetenhet om sig själv, sin historia, sina behov och motiv ökar förmågan att förstå och påverka sitt eget liv och förmågan att förhålla sig till verkligheten, som ju dessemellan är både mångfasciterad och komplex.

Behandlingen inehåller metoder för att lära sig se och förstå återkommande livsmönster utifrån tidigare erfarenheter och aktuella situationer. Behandlingen bygger mer på reflektion och insikt än schmaläggning av aktiviteter.

Ett starkt fokus läggs på här och nu-situationen och med blicken riktad mot framtiden. Det är en processinriktad metod som har sitt ursprung i utvecklingspsykologin. Den ger en förståelse för varför nu-situationen ser ut som den gör och leder till ett förändrings- arbete som blir varaktigt inför framtiden.

Mer information om psykoterapi på psykodynamisk grund finns på RPCs hemsida:
http://www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm


Adress:
Carina Severinsson
Storgatan 88
582 28 Linköping
Mobil:
0705 - 15 81 90
E-post:
carina@severinsson.net
Hemsida
carina.severinsson.net