Carina Severinsson

När Du behöver någon att tala med ...

... om ångest och oro
... om kriser och konflikter
... om livets sorger och bekymmer
... om relationer eller upplevelser

Vare sig du är ung eller lite äldre kan man ibland behöva någon utomstående att tala med om livets bekymmer eller glädjeämnen, om relationer, tro och tvivel.
Livet är dessemellan komplicerat och under livets olika skiften aktualiseras många frågeställningar. Sällan finns det några enkla lösningar eller färdiga svar på de riktigt stora och svåra frågorna, tillsammans kan vi söka oss framåt.
Det är viktigt att stanna upp och reflektera över vägval, bearbeta relationer, hantera konflikter, ventilera upplevelser och klä känslor i ord.

Du bestämmer vad Du vill tala om!
Jag är någon som har tid att lyssna
och självklart har jag tystnadsplikt!

Mottagning i en ombonad och hemlik miljö i centrala Linköping.

Kostnad per session (45 minuter)
800 kr för inviduella samtal
1000 kr för parsamtal
1000 kr för företagskunder


Adress:
Carina Severinsson
Storgatan 88
582 28 Linköping
Mobil:
0705 - 15 81 90
E-post:
carina@severinsson.net
Hemsida
carina.severinsson.net